Endnu en workshop er afholdt i

STOK Sydsjælland, denne gang med temaet:

BEVÆGELSER I GRUPPER

faciliteret af Trine Blücher
fra Blücher & People

En større gruppe af forskellige mennesker fra forskellige faggrupper fra forskellige kommuner og med en fælles interesse for arbejde med grupper var samlet til fyraftensmøde i GULE HAL i Køge forleden. Og det blev endnu et dynamisk møde, hvor tiden bare fløj afsted, og hvor deltagernes egne refleksioner, egne fagligheder og egne erfaringer blev bragt i spil af Trine Blüchers inspirerende oplæg og bramfrie inputs undervejs.

Trine delte ud af nogle af sine erfaringer fra sit arbejde med grupper i både ind- og udland, og konstaterede bla, at forskellen i bund og grund er temmelig ens, når vi mennesker skal finde ud af at navigere i gruppesammenhænge, herunder feks finde ud af, hvem der er øverst i hierakiet. Hvadenten man måler sig på størrelsen af hinandens BMW eller det drejer sig om en pædagogmedhjælper, der i mange år har været børnehavens uformelle leder, skal vi som facilitorer være forberedte og i stand til at positionere os og påtage os styring over formen, mens det indholdsmæssige kan overlades til gruppen.

Trine gjorde i praksis, hvad hun talte om og (an-)viste på den måde mulige veje at gå. Hun holdt fast i en rød tråd omkring temaet positionering, – betydningen af dét, som facilitator, at
signalere, at man er dén, der er den. Ud fra denne position lyttede hun og gav plads til andre(-s) oplevelser og perspektiver, også når der blev stillet kritiske spørgsmål til hendes eget perspektiv. Et andet af aftenens temaer var ‘forkerthedsparadokset’, – et komplekst begreb, som førte mange inspirerende vinkler og perspektiver og reflektioner med sig. Lige sådan, som det skal være, når målet ikke er enighed, men snarere at tilstræbe (sam-)skabelse af tilpas tryghed og tilpas forstyrrelse i gruppen, pointerede Trine.

Indholdet på sådan et fyraftensmøde kan ikke planlægges. Det skal det heller ikke, det er netop ikke meningen. Men det kan forberedes, og det kan faciliteres. Og det var netop, hvad Trine gjorde. Hun faciliterede en aften med åbent og nysgerrigt engagement, med gode dialoger, med ‘syn for sagn’ og med en masse at reflektere videre over efterfølgende.

Stor tak til både Trine Blücher og til deltagerne for et inspirerende fyraftensmøde.

Susanne Johansen
s a m s i g t.dk